CENTRUM SPOLEČNÉHO ZÁJMU Z.S.

Centrum společného zájmu z.s., je romská organizace, které na území Jihomoravské metropoli ve městě Brně usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu sociálně vyloučených obyvatel všech věkových kategorií, nejen z řad romské komunity. Za tímto účelem spolek především poskytuje informace a všestrannou odbornou pomoc lidem v nouzi a nabízí širokou škálu vzdělávacích, volnočasových i kulturních aktivit

Snažíme se pomáhat všem bez rozdílů. Doučujeme a vzděláváme v těchto předmětech.

books-stack-of-three

Český jazyk

Čeština je pro nás rodný jazyk, proto je pro nás velmi důležité ho umět a s tím Vám pomůžeme. 

english-receptionist

Anglický jazyk

S anglickým jazykem vám pomůže náš profesionální lektor, který nejen přednáší v angličtině, ale i píše články.

mathematical-operations

Matematika

Bez matematiky se dnes bohužel neobejdete, je všude kolem nás. Proto vám velmi rádi pomůžeme pochopit tuto vědu.

czech-eepublic

Dějepis a zeměpis

Dějiny jsou pro nás velmi důležité, nejen, že pochopíte co se kde událo, ale pochopíte i význam a kultůry různých zemí.

law

Občanská nauka

Občanská nauka vám vysvětlí jak se v dnešním světe orientovat. Co se smí a nesmí, co je povolené a co ne.

full-computer

Výpočetní technika

Dnešní doba se bez počítačů, tabletů a různých chytrých zařízení už neobjede. Proto jsme tu pro Vás, abychom vám ukázali, že výpočetní technika není váš nepřítel.

Kdo jsme a co děláme

O nás

Letošní rok naše organizace slaví již sedm let své existence. Za dobu naší existence jsme realizovali spoustu projektů zaměřených na děti, mládež a dospělé se sociálním znevýhodněním. Naše organizace realizuje projekty, které jsou zaměřeny na kulturní a vzdělávací aktivity pro děti a mládež. Rovněž naše organizace realizovala, a stále realizuje, projekty zaměřené na ukrajinské uprchlíky a jejích následné začlenění do ČR. Můžeme konstatovat, že se naše organizace zaměřila také na práci s dospělými osobami se sociálním znevýhodněním. Opět jsme i v roce 2023 realizovali dlouhodobý vzdělávací projekt s názvem „Spolu to zvládneme“, který je zaměřený na poskytování vzdělávacích aktivit pro dět a mládež ze sociálně znevýhodněním ve městě Brně. Rovněž byl opět realizován kulturní projekt Letní škola Romipen 2023, který je zaměřený na vzájemné soužití mezi Romy a neromy a spoustu dalších vzdělávacích projektů.

Jaké jsou naše cíle?

Cíle činnosti

  • činnost zaměřená na podporu integrace romské menšiny
  • poskytování odborného právního poradenství v oblasti bydlení a dluhové problematiky
  • multikulturní výchova dětí a mládeže
  • poskytování vzděláváích, volnočasových a kulturnách aktivit pro děti a dospělé ze sociálním znevýhodněním, zejména poskytování doučování, workshopů, besed apod…
  • provozování příměstských táboru pro děti a mládež ze sociálním znevýhodněním

Jak to vše začalo?

Historie spolku

Centrum společného zájmu z.s. je romskou neziskovou organizací, která má svoji působnost v Jihomoravském kraji ve městě Brně. Naše organizace byla založena v červnu 2016. Svým vznikem reagovala na existující problémy ohrožených osob sociálním vyloučením ve městě v Brně.Ideou naší organizace bylo především nabídnout dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí pravidelné bezplatné kulturně vzdělávací a volnočasové aktivity. Svoji činnost naše organizace zahájila v roce 2017, kdy jsme spustili náš první projekt s názvem Spolu to zvládneme. Projekt je zaměřen na pravidelné doučování dětí a mládeže věkové kategorie 6–26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí ve městě Brně. Během let jsme však začali realizovat projekty zaměřené na vzdělávání, kulturu, pomoc potřebným, rovněž byly od roku 2022 realizovány projekty na pomoc ukrajinským uprchlíkům, rodinám s dětmi. Projekty na podporu ukrajinských uprchlíku pokračují doposud.

všechny projekty, které jsme dělali

Naše projekty

Kontakt

CENTRUM SPOLEČNÉHO ZÁJMU z.s.
se sídlem Mikulovská 4060/1, 628 00 Brno

IČO organizace: 05139376
email: csz.info@seznam.cz
Číslo účtu: 1022926909/5500
www.spolecnyzajem.cz

Sledujte nás