Podporovat volnočasové vzdělávací a kulturní aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Projekt je pod záštitou MŠMT A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Do projektu jsou zapojeny doučovatelé:

Bc. Tomáš Ščuka – anglický jazyk
Bc. Jana Šmardová – český jazyk
Roman Růžička – matematika a výpočetní technika
Mgr. Zuzana Ščuková – dějepis, zeměpis, občanská výchova
JUDr. Alice Žižlavská – mentor doučování

Dokumenty ke stažení

1. pololetí

Od 2.1 do 30.6.2020 probíhalo doučování v I. pololetí v 10 týdnech:

 • matematiky
 • českého jazyka
 • anglického jazyka
 • výpočetní techniky
 • dějepisu
 • zeměpisu
 • občanské výchovy

Od 29.9.2020 začne probíhat II. pololetí a to v 10 týdnech

2. pololetí

Od 29.9 do 20.12.2020 probíhalo doučování v II. pololetí v 10 týdnech:

 • českého jazyka
 • anglického jazyka
 • dějepisu
 • zeměpisu
 • občanské výchovy

Doučování v I. pololetí v rámci projektu 10 týdnů (doučování matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, výpočetní techniky, dějepisu, občanské nauky a zeměpisu) probíhalo od 2.1.- 30.6.2020

Online výuka v období Corona krize

Doučování v II. pololetí v rámci projektu 10 týdnů (doučování českého jazyka, anglického jazyka, zeměpisu, občanské nauky a dějepisu ) probíhá od 29.9.- 10.12.2020

Online výuka v období Corona krize