Projekt "Jsme v tom spolu - Sam andre peha!"

Naše organizace byla přizvána jako partnerská organizace pro projetk s názvem „Jsme v tom spolu – San andre peha!“, který realizuje nezisková organizace Awen Amenca z.s.. Projekt je dotován z norských fondů z programu „Tvorba motivačních prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro romské děti (HROVA2)

Partneři projektu:

Centrum společného zámu z.s.

Selvhelp for innvandree og flykninger (SEIS) Norsko

ZŠ a MŠ Praha 5, Smíchov

ZŠ Brodek u Prostějova

ZŠ Bruntál, školní

Cílem projektu je posilování spolupráce partnerských základních škol s romskými rodinami v oblasti předčasného ukočování školní docházky romských žáků, pomocí využití již existující metody („Tréninkový manuál o organizování komunit romských rodičů v oblasti rovného přístupu romských dětí ke kvalitnímu vzdělávání“), vytvořenou předpokladatelem projektu a posílení, odstraňování bariér ve vyčování a prevence školní neúspěšnosti a prázdninové mimoškolní aktivity, jejiž cílem je společné trávení času a podpora Etno emancipace romských dětí, žáků a studentů.

fotografie

1. turnus - Příměstský tábor 18.7.-22.7.2022

2. turnus - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 8.8.-12.8.2022

fotografie

Podzimní aktivita KA- komunitní akce ZŠ Brodek u Prostějova