Projekt "Jsme v tom spolu - Sam andre peha!"

Naše organizace byla přizvána jako partnerská organizace pro projetk s názvem „Jsme v tom spolu – San andre peha!“, který realizuje nezisková organizace Awen Amenca z.s.. Projekt je dotován z norských fondů z programu „Tvorba motivačních prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro romské děti (HROVA2)

Partneři projektu:

Centrum společného zámu z.s.

Selvhelp for innvandree og flykninger (SEIS) Norsko

ZŠ a MŠ Praha 5, Smíchov

ZŠ Brodek u Prostějova

ZŠ Bruntál, školní

Ke stažení

Poděkování

  • Mgr. Zuzana Ščuková-  pedagog volného času
  • Bc. Tomáš Ščuka – organizátor komunit
  • Jana Bagárová – pedagog volného času
  • Mgr. Hana Šopíková – sociální pedagog ZŠ Brodek u Prostějova
  • David Šarišský – pedagog volného času
  • Roman Růžička – grafika a propagace

Cílem projektu je posilování spolupráce partnerských základních škol s romskými rodinami v oblasti předčasného ukočování školní docházky romských žáků, pomocí využití již existující metody („Tréninkový manuál o organizování komunit romských rodičů v oblasti rovného přístupu romských dětí ke kvalitnímu vzdělávání“), vytvořenou předpokladatelem projektu a posílení, odstraňování bariér ve vyčování a prevence školní neúspěšnosti a prázdninové mimoškolní aktivity, jejiž cílem je společné trávení času a podpora Etno emancipace romských dětí, žáků a studentů.

fotografie

1. turnus - Příměstský tábor 18.7.-22.7.2022

2. turnus - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 8.8.-12.8.2022

fotografie

Podzimní aktivita KA- komunitní akce ZŠ Brodek u Prostějova

Projekt s názvem: Jsme v tom spolu – Sam Andre peha pokračuje i v letošním roce 2023. Samotný projekt je realizován NNO s názvem Awen Amenca z.s.

Jako partnerská organizace projektu i v tomto roce jsme realizovali ve spolupráci ZŠ Brodek u Prostějova následující aktivity a to konkrétně:

fotografie

1. Aktivita – Seminář pro dětí a rodiče, která se konala dne 23.3.2023

fotografie

2. Aktivita Komunitní akce pro rodiče ze dne 8.6.2023

fotografie

3. Aktivita seminář pro dětí konaná dne 8.6.2023

v rámci projektu Jsme v tom spolu – Sam andre peha jsme jako partnerská organizace v červenci 2023 uspořádali první turnus příměstského tábora pro romské děti ze ZŠ Brodek u Prostějova. První turnus byl realizován v plánovaném rozsahu i kvalitě, a to v období od 17. 7. 2023 do 21. 7. 2023.

fotografie

1. turnus - Příměstský tábor 17.7.- 22.7.2023

2. turnus - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 14.8.-.18.8.2023