Projekt s názvem „Z Ukrajiny k nám III“

realizace projektu od 16.7.2023 - 30.12.2023

Organizace centrum společného zájmu již po 3. realizuje projekt s názvem „Z Ukrajiny k nám“ jehož cílem podpora ukrajinských rodin s dětmi zejména ve věku 0-6 let k začlenění do ČR.
V rámci projektu jsou realizovány 3 aktivity:

  1. aktivita – zaměření na zájmové vzdělávací a volnočasové aktivity pro UA děti zejména vě věku do 6 let.
  2. aktivita – úzka spolupráce s rodinami a dětmi při jejich začleňování do ČR a v oblasti poradenských aktivit jako jsou právní, finanční a terénní služby.
  3. aktivita – managment projektu a provozní náklady

Samotný projekt byl finančně podpořen.

Cílem projektu je podpora služeb pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let), a to zejména těch, na které se vztahují podmínky cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace.

Ke stažení

Příprava dětí do vzdělávacího procesu a pomoc dětem se adaptovat v novém prostředí


Hodina

Pondělí

15:00 - 18:00

Středa

15:00 - 18:00

Pátek

15:00 - 18:00

fotografie

Video