LETNÍ ŠKOLA – ROMIPEN 2021

Projekt bude realizován za finanční podpory Ministerstva Kultury a Jihomoravského kraje

Účelem  projektu Letní školy Romipen  je vytvořit prostor pro vzájemné poznávání se Romů a Neromů.

ŽIJEME TU VEDLE SEBE A STÁLE SE NEZNÁME!

Vzdělávací systém v České republice, dlouhodobě postrádá výuku o romské menšině (historie, kultura, zvyky, tradice, reálie, apod.)

Proto využij možnost účasti na workshopech s odbornými lektory, kde si to všechno osvojíš. Poznáš také mnoho zajímavých lidi a navážeš přátelství/příp. partnerství pro budoucí spolupráci.

Veškeré informace ohledně termínu akce , přihlášení se n akci budou zveřejněné nejpozději  do 30.6.2021 na webových stránkách organizace a sociálních sítí.

Na projektu se podílelo celkem 9 osob realizačního týmu včetně přednášejících lektorů

  • Bc. Tomáš Ščuka – organizátor | lektor
  • Mgr. Zuzana Ščuková – organizátor
  • Bc. David Ščuka – organizátor
  • Petr Kováč – lektor
  • Roman Růžička – propagace | video | prezentace | pořízení  fotografií  apod.