LETNÍ ŠKOLA – ROMIPEN 2021

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva Kultury a Jihomoravského kraje

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit prostor pro vzájemné poznávání se Romů a neromů. Ve veřejném prostoru jsou Romové vnímání spíše negativně. Díky našemu projektu Letní školy Romipen 2021 se široká veřejnost mohla dozvědět objektivní informace o Romech a o jejich kulturním přínosu do společnosti. Idea osvěty o Romech byla také zdrojem informací, o nichž se z médií běžně nedozvíme. Šíření takové osvěty muže pomoci vzájemnému soužití ve společnosti.

Díky finanční podpoře Ministerstva kultury a Jihomoravského kraje se nám podařilo druhý ročník letní školy Romipen uspořádat za větší účastí veřejnosti, a to díky workshopům romských i neromských osobností a bohatějšího programu včetně ochutnávky tradičních romských jídel a hudebních workshopů.

Druhý ročník letní školy Romipen proběhl ve dnech 14. 8. – 15 .8. 2021 v kulturním domě Semilasso v Brně, kde probíhaly jednotlivé workshopy zaměřené na romskou historii, kulturu a společenské dění. Hlavním přínosem tohoto projektu bylo především zviditelnit současné problémy mezi majoritou a většinovou společností a rovněž snaha o vzájemné soužití ve společnosti. Celá tato letní škola byla ojedinělou příležitostí a inovativní projektem, kde se návštěvníci seznámili s úspěšnými romskými osobnostmi, slyšeli osobní příběhy přeživších o romském holokaustu, byly zde kladeny otázky týkající se historie a kultury Romů, proběhla také ochutnávka tradičních romských jídel. 

Na projektu se podílelo celkem 11 osob realizačního týmu včetně přednášejících lektorů

 • Bc. Tomáš Ščuka – organizátor | lektor
 • Mgr. Zuzana Ščuková – organizátor
 • Bc. David Ščuka – organizátor
 • Petr Bartoš 
 • Roman Růžička – propagace
 • Mgr. Tibor Žida – lektor
 • Antonín Langrin – přednášející
 • Bc. Jan Dužda – přednášející
 • Bc. Marta Balážová – přednášející
 • Bc. Michal Mižigar – přednášející
 • Veronika Kačová – lektor

Videodokumentace

fotografie