Centrum společného zájmu z.s. pořádá již 4. ročník letní školy romipen 2023

Projekt Letní škola Romipen 2023 je rovněž finančně podpořen Ministerstvem kultury a Jihomoravským krajem za což velmi děkujeme.

Hlavním záměrem tohoto projektu je podnítit zájem o historii, kulturu a vzdělání mezi příslušníky romské komunity. V oblasti Jihomoravského kraje působí několik neziskových organizací s důrazem zejména na sociální oblast. Nicméně v této oblasti dlouhodobě chybí kulturní aktivity, které by podpořily hrdost Romů na svou identitu, a to je hlavní myšlenkou tohoto projektu.

Děti romského původu, které jsou povinně docházet do základní školy, se během svého vzdělávání dozvídají jen velmi málo o vlastním etniku. Tento nedostatek je zjevný v osnovách, které se zaměřují pouze okrajově na prezentaci Romů ve školách, a to přesto, že Romové žijí na území České republiky již několik století.

Tento nedostatek vzdělávání brání Romům získat informace o své vlastní kultuře a historii.

Projekt letní školy Romipen bude rozdělen do 3 následujících aktivit.

 • Kulturní a vzdělávací workshopy na ZŠ škole Merhautova, Brno
 • Závěrečný workshop s romskými osobnostmi pro veřejnost
 • Galavečer Romipen – Kulturní událost s doprovodným programem

 

Ke stažení

Na projektu se bude podílet celkem 9 osob včetně realizačního týmu projektu a přednášejících lektorů. Jména lektorů budou průběžně zveřejňovány.

Autorem projektu je:

 • Bc. Tomáš Ščuka 

16.6.2023 od 8:00 - 11:40 probíhají vzdělávací workhopy na ZŠ Merhautova pro 1. a 2. stupeň žáků

Témata:

 • Romská historie
 • Kultura
 • Společenské dění
 • Diskriminace
 • Vzájemné součití romů a neromů

Přednášející:

 • Bc. I. Kokyová
 • Mgr. M. Hajská Ph.D.
 • Bc. Tomáš Ščuka

Dne 16.6.2023 proběhly vzdělávací workshopy na ZŠ Merhautova 37, Brno.  Samotných workshopů se zúčastnili žáci 1 a 2 stupně ZŠ.  Workshopů se zúčastnili žáci a pedagogický sbor v celkovém počtu 350 osob. Cílem naší aktivity bylo především informovat romské ale i neromské žáky o romské historii, kultuře, tradičních řemeslech, významných romských osobnostech, kteří se zasloužili o romskou hrdost apod. 

Přednášejícími na workshopem byli:

 • Bc. Tomáš Ščuka, téma vzájemné soužití Romů a neromů, lidská práva, současná situace ve společnosti
 • Mgr. Markéta Hajská, Ph.D., téma historie Romů po současnost
 • Bc. Iveta Kokyová – romský jazyk, kultura, hudba, umění

Workshopy byly pojaty interaktivně, děti se rovněž zúčastnili různých soutěžích, kvízů, testů a besed. Aktivitu hodnotíme jako velmi prospěšnou pro romské i neromské žáky. Tímto děkujeme přednášejícím a ZŠ Merhautova, zejm. ředitelce školy PaedDr. Janě Foltýnové, Ph.D., za technické zajištění workshopů na škole.

Následující aktivity – vzdělávací workshopy pro veřejnost a galavečer s hudebním doprovodem se budou konat dne 18. 8. 2023.

Konkrétně o programu budeme průběžně informovat na webových stránkách organizace, sociálních sítích a rovněž formou plakátů, letáků.BBc.Mgr. 

fotografie

V rámci druhé aktivity byly uskutečněny workshopy s romskými osobnostmi dne 18.8.2023 od 16:00 hod v kulturním domě Co-labs, Kounicova 22, Brno.

Témata:

Celkem tak byli realizovány tři workshopy s romskými osobnostmi na různá témata. Rovněž konstatujeme, že jsme byli mile překvapení a poctěny významnou návštěvou Letní školy Romipen 2023, kdy nás osobně navštívil na akci Mgr. Jan Pavelka z Ministerstva kultury ČR, Mgr. Lucie Fuková, vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Úřadu vlády ČR, PhDr. Kateřina Bursíková Jacques, tajemnice Rady vlády pro národnostní menšiny.

Přednášející:

 • Bc. David Tišer – romský aktivista režisér, herec
 • Bc. Jan Dužda – romský muzikant, kulturní antropolog
 • Bc. Michal Mižigár,- historik, romista

fotografie

galavečer letní školy romipen dne 18.8.2023 od 20:00 hod v kulturním domě Co-labs, Kounicova 22, Brno.

V rámci projektu jako každý rok proběhla také ochutnávka romské kuchyně

 • šinga – sladká dobrota plněná jablky, mákem a tvarohem
 • holubky – mleté maso obalené v zelném listě
 • tradiční romský perkelt ze tří druhu masa

fotografie

V rámci třetí aktivity se konala hlavní část galavečera Letní školy Romipen 2023 od 20:00 – 01:00 hod v kulturním domě Co-laps, Kounicova 20, Brno.  V rámci Galavečera se konalo slavnostní završení Letní školy Romipen 2023. Večerní program byl zaměřen na prezentaci kulturního bohatství Romů s doprovodným programem a vystoupením romských hudebních lektorů. 

V rámci slavnostního zahájení galavečera Letní školy Romipen přivítal autor projektu Bc. Tomáš Ščuka všechny přítomné a vysvětlil pojem Letní školy Romipen 2023. Následně si slovo vzala vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Mgr. Lucie Fuková, která hovořila o současných problémech ve společnosti a jak je důležité vzájemné soužití mezi lidmi.  

Poděkování

 • Bc. Davidu Tišerovi
 • Bc. Michalu Mižigárovi
 • Bc. Janu Duždovi
 • Pavlíně Matiové, Dis
 • Bc. Ivetě Kokykové
 • Mgr. Markétě Hajské, Ph.d
 • Tanečnímu souboru – PIROŠ ROUŽA

Hudebním lektorům :

 • Ondrej Ferko a Ondra Gizma, EDIT BAND.

Dále poděkování patří:

 • Kulturnímu domu – Co – Labs za umožnění a pronájmu prostor pro realizaci projektu
 • Ředitelce ZŠ Merhautova, Brno – PaedDr. Janě Foltýnové, Ph. D
 • Kameramanu – Mgr. Sabíru Agalarovi
 • Romanu Růžičkovi – propagace/prezentace projektu

Zvláštní poděkování patří autoru projektu p. Bc. Tomáši Ščukovi, rovněž velké poděkování za osobní návštěvu našeho projektu patří:

 • Mgr. Janu Pavelkovi – Ministerstvo kultury ČR
 • Mgr. Lucii Fukové, vládní zmocněnkyni pro záležitosti romské menšiny
 • PhDr. Kateřina Bursíková Jacques, tajemnici Rady vlády pro národnostní menšiny

Děkujeme rovněž za podporu

 • Ministerstvu kultury ČR,
 • Jihomoravskému kraji
 • ZŠ Merhautova
 • Co-labs