Centrum společného zájmu z.s. pořádá již 4. ročník letní školy romipen 2023

Projekt Letní škola Romipen 2023 je rovněž finančně podpořen Ministerstvem kultury a Jihomoravským krajem za což velmi děkujeme.

Hlavním záměrem tohoto projektu je podnítit zájem o historii, kulturu a vzdělání mezi příslušníky romské komunity. V oblasti Jihomoravského kraje působí několik neziskových organizací s důrazem zejména na sociální oblast. Nicméně v této oblasti dlouhodobě chybí kulturní aktivity, které by podpořily hrdost Romů na svou identitu, a to je hlavní myšlenkou tohoto projektu.

Děti romského původu, které jsou povinně docházet do základní školy, se během svého vzdělávání dozvídají jen velmi málo o vlastním etniku. Tento nedostatek je zjevný v osnovách, které se zaměřují pouze okrajově na prezentaci Romů ve školách, a to přesto, že Romové žijí na území České republiky již několik století.

Tento nedostatek vzdělávání brání Romům získat informace o své vlastní kultuře a historii.

Projekt letní školy Romipen bude rozdělen do 3 následujících aktivit.

 • Kulturní a vzdělávací workshopy na ZŠ škole Merhautova, Brno
 • Závěrečný workshop s romskými osobnostmi pro veřejnost
 • Galavečer Romipen – Kulturní událost s doprovodným programem

 

Na projektu se bude podílet celkem 9 osob včetně realizačního týmu projektu a přednášejících lektorů. Jména lektorů budou průběžně zveřejňovány.

Autorem projektu je:

 • Bc. Tomáš Ščuka 

16.6.2023 od 8:00 - 11:40 probíhají vzdělávací workhopy na ZŠ Merhautova pro 1. a 2. stupeň žáků

Témata:

 • Romská historie
 • Kultura
 • Společenské dění
 • Diskriminace
 • Vzájemné součití romů a neromů

Přednášející:

 • Bc. I. Kokyová
 • Mgr. M. Hajská Ph.D.
 • Bc. Tomáš Ščuka

podrobné informace o programu letní školy Romipen budeme podávat průběžně

Dne 16.6.2023 proběhly vzdělávací workshopy na ZŠ Merhautova 37, Brno.  Samotných workshopů se zúčastnili žáci 1 a 2 stupně ZŠ.  Workshopů se zúčastnili žáci a pedagogický sbor v celkovém počtu 350 osob. Cílem naší aktivity bylo především informovat romské ale i neromské žáky o romské historii, kultuře, tradičních řemeslech, významných romských osobnostech, kteří se zasloužili o romskou hrdost apod. 

Přednášejícími na workshopem byli:

 • Bc. Tomáš Ščuka, téma vzájemné soužití Romů a neromů, lidská práva, současná situace ve společnosti
 • Mgr. Markéta Hajská, Ph.D., téma historie Romů po současnost
 • Bc. Iveta Kokyová – romský jazyk, kultura, hudba, umění

Workshopy byly pojaty interaktivně, děti se rovněž zúčastnili různých soutěžích, kvízů, testů a besed. Aktivitu hodnotíme jako velmi prospěšnou pro romské i neromské žáky. Tímto děkujeme přednášejícím a ZŠ Merhautova, zejm. ředitelce školy PaedDr. Janě Foltýnové, Ph.D., za technické zajištění workshopů na škole.

Následující aktivity – vzdělávací workshopy pro veřejnost a galavečer s hudebním doprovodem se budou konat dne 18. 8. 2023.

Konkrétně o programu budeme průběžně informovat na webových stránkách organizace, sociálních sítích a rovněž formou plakátů, letáků.BBc.Mgr. 

fotografie