Realizuje krátkodobí projekt s názvem

„Poznejme se navzájem“

Hlavním cílem našeho nového projektu je navázání úzké spolupráce s Ukrajinskými dětmi a s jejich rodiči, a to hlavně v přípravě do vzdělávacího procesu. Naším cílem je během realizace našeho projektu adaptovat uprchlíky z Ukrajiny na české prostředí. Hlavním účelem našeho projektu bude během realizace projektu naučit děti a jejich rodiče zvládání alespoň základů českého jazyka. Dále bychom rodiče síťovali do českého prostředí a naučili je tak umět se orientovat v ČR. 

Projekt je realizován od 1.7.2022 – 30.9.2022.

Projekt byl finančně podpořen rovněž Nadací VIA z grantového programu „Z Ukrajiny mezi nás!“

Realizuje krátkodobí projekt s názvem

„Poznejme se navzájem II“

Samotný projekt si klade za cíl pomoci dětem a rodinám prchající před válečným konfliktem z Ukrajiny se začleňováním v ČR.  Ukrajinským dětem se v rámci projektu věnujeme především ve vzdělávacích aktivitách a pomáháme jim s adaptací do českého školství.

krátkodobý od 1.10.2022- 31.12.2022.

Projekt byl finančně podpořen rovněž Nadací VIA z grantového programu „Z Ukrajiny mezi nás!“

Videodokumentace I

Videodokumentace II

fotografie