Realizuje krátkodobí projekt s názvem

„Poznejme se navzájem II“

Samotný projekt si klade za cíl pomoci dětem a rodinám prchající před válečným konfliktem z Ukrajiny se začleňováním v ČR.  Ukrajinským dětem se v rámci projektu věnujeme především ve vzdělávacích aktivitách a pomáháme jim s adaptací do českého školství.

krátkodobý od 1.10.2022- 31.12.2022.

Projekt byl finančně podpořen rovněž Nadací VIA z grantového programu „Z Ukrajiny mezi nás!“

Videodokumentace

fotografie