Realizuje projekt s názvem

„Společnou cestou ke vzdělání“

Samotný projekt je zaměřený na poskytování bezplatného pravidelného doučování žákům ZŠ ze sociálně znevýhodněného prostředí. Celkem bude do projektu zapojeno 30 žáků 1-9 tříd ZŠ Merhautova 37, Brno 613 00. V rámci projektu úzce spolupracujeme s rodiči žáků a se školou. Doučování probíhá každý den, od pondělí do pátku, a to vždy 2 – 3 hodiny denně dle individuálních potřeb žáků a po dohodě s třídním učitelem. Doučování probíhá na více místech: v budově ZŠ Merhautova, v učebnách naší organizace a rovněž v domácím prostředí žáků. Žákům se věnuje odborný tým doučovatelů, a to:

  • Bc. Lenka Holcová
  • Bc. Libor Holec
  • Bc. Tomáš Ščuka
  • Roman Růžička

Od 1. 9. 2023 nově doučuje Jana Šmardová a Marie Šmardová.

Koordinátorkou projektu je Mgr. Natálie Gloserová.

Doučovatelé rovněž pracují s rodiči či zákonnými zástupci dětí, aby porozuměli hodnotě vzdělání a do budoucna byli schopni pomoci dětem se vzděláváním sami.

Projekt je finančně podpořen

fotografie

Video