LETNÍ ŠKOLA – ROMIPEN 2020

Projekt byl realizován za finanční podpory
Ministerstva Kultury.

Číslo projektu: 2-13265/2019-IRM/ORNK

Účelem letní školy je vytvořit prostor pro vzájemné poznávání se Romů a Neromů.

ŽIJEME TU VEDLE SEBE A STÁLE SE NEZNÁME!

Vzdělávací systém v České republice, dlouhodobě postrádá výuku o romské menšině (historie, kultura, zvyky, tradice, reálie, apod.)

Proto využij možnost účasti na workshopech s odbornými lektory, kde si to všechno osvojíš. Poznáš také mnoho zajímavých lidi a navážeš přátelství/příp. partnerství pro budoucí spolupráci.

K přihlášení stačí vyplnit přiložený formulář a odeslat. Účast není věkově omezená. Uvítáme i děti (jen doprovodu zákonných zástupců), dále mládež i dospěl.

Pro případné dotazy nás kontaktujte na email: romipen.spolecnyzajem@seznam.cz. Po přihlášení obdržíte podrobnější informace včetně organizačních pokynů.

Na projektu se podílelo celkem 9 osob realizačního týmu včetně přednášejících lektorů

  • Bc. Tomáš Ščuka – organizátor | lektor
  • Mgr. Zuzana Ščuková – organizátor
  • Bc. David Ščuka – organizátor
  • Mgr. Jana Šmardová – organizátor
  • Bc. Michal Mižigár – lektor
  • Bc. Jan Dužda – kektor
  • Petr Kováč – lektor
  • Tibor Žida – organizátor
  • Roman Růžička – propagace | video | prezentace | pořízení  fotografií  apod.

Kniha k projektu

Fotogalerie