Doučování v I. pololetí v rámci projektu 10 týdnů
(doučování matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, výpočetní techniky, dějepisu, občanské nauky a zeměpisu)
probíhalo od 2.1.- 30.6.2020

Online výuka v období Corona krize

Doučování v II. pololetí v rámci projektu 10 týdnů
(doučování českého jazyka, anglického jazyka, zeměpisu, občanské nauky a dějepisu )
probíhá od 29.9.- 10.12.2020

Online výuka v období Corona krize