LETNÍ ŠKOLA – ROMIPEN 2022

Projekt Letní škola Romipen 2022 byl rovněž finančně podpořen Ministerstvem kultury a Jihomoravským krajem.

Hlavním, cílem projektu  je zvýšit zájem romské populace o jejich historii, kulturu a vzdělání. V Jihomoravském kraji působí neziskové organizace zejména v sociální oblasti. Dlouhodobě zde chybí kulturní aktivity na podporu romské hrdosti, což je hlavní myšlenkou celého projektu.

Samotné děti romského původu, které jsou školou povinné, se během povinného základního vzdělávání dozví pouze velmi málo o svém vlastním etniku, což vnímáme jako velký nedostatek ve školních osnovách. Prezentace Romů ve školách bývá pouze okrajovou záležitostí bez ohledu na to, že Romové žijí na území České republiky několik století.

Tento společenský nedostatek nedává prostor této menšině se o sobě něco dozvědět.

Na projektu se podílelo celkem 11 osob realizačního týmu včetně přednášejících lektorů

  • Bc. Tomáš Ščuka – organizátor | lektor
  • Mgr. Zuzana Ščuková – organizátor
  • Bc. David Ščuka – organizátor
  • Petr Bartoš 
  • Roman Růžička – propagace
  • Antonín Langrin – přednášející
  • Bc. Iveta Kokyová – přednášející
  • Bc. Dana Ema Hrušková – přednášející
  • Bc. Michal Mižigar – přednášející

Videodokumentace

fotografie

aktivita Na Bister- vzpomínkový den holocaustu

aktivita byla realizována v omezené míře dle původního plánu.