Projekt s názvem „Z Ukrajiny k nám“

Centrum společného zájmu, z.s. realizovala v období od 1.9.2022-30.11.2022 projekt s názvem „Z Ukrajiny k nám“ Samotný projekt reflektoval na aktuální situaci ukrajinských občanů, kteří byli nuceni opustit svoje domovy k vůli válečnému konfliktu na Ukrajině.

V rámci projektu byly realizovány aktivity pro děti a dospělé osoby na adaptaci do českého prostředí.

Samotný projekt byl finančně podpořen.

Děkujeme za jejich podporu, bez které bychom jenom těžko mohli náš projekt realizovat

Příprava dětí do vzdělávacího procesu a pomoc dětem se adaptovat v novém prostředí


Hodina

Pondělí

15:00 - 18:00

Středa

15:00 - 18:00

Pátek

15:00 - 18:00

Úzká spolupráce s rodiči v jejich začleňování do českého prostředí.

Harmonogram období od 1.9.2022-30.11.2022. Celkem bylo ve druhé aktivitě poskytnuto 42 hodin podpory dospělým osobám během 10 týdnů. Samotná podpora spočívala především v poskytování základního a právního poradenství v oblasti bydlení, zajištění sociálních dávek, doprovody klientů na různé úřady, instituce apod. Rovněž byly organizovány společné výlety s celými rodinami společně s dětmi.

Videodokumentace

fotografie