Doučování v I. pololetí v rámci projektu 10 týdnů (doučování matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, občanské nauky) probíhalo od 4.1.- 30.6.2020. Doučování probíhalo v rámci online výuky a návśtevou u rodin, které měly problémy s internetem nebo technikou.