I v následujícím roce realizujeme již dlouhodobí projekt s názvem „Spolu to zvládneme“.  Jedná se o vzdělávací aktivity pro dětí a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí ve městě Brně. Samotným dětem se věnuje šestičlenný tým s odbornou kvalifikací vč.  jednoho romského asistenta, který hraje důležitou roli v našem projektu.

 

Celkem je do projektu počítáno s 20 týdny v roce 2022. Do projektu je celkem zapojeno 60 dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí. Nově, tak zapojujeme do projektu o samotné rodiče dětí.

 

Důležité upozornění !!!! od 1.6.2022 bude pravidelné doučování probíhat v nových prostorách v MČ Vinohradech v Brně. O dalším průběhu Vás budeme informovat.

Projekt je pod záštitou MŠMT A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Do projektu jsou zapojeny doučovatelé:

Bc. Tomáš Ščuka – anglický jazyk
Bc. Jana Šmardová – český jazyk
Roman Růžička – matematika a výpočetní technika
Mgr. Zuzana Ščuková – dějepis, zeměpis, občanská výchova
Mgr. Irena Růžičková – doučování ukrajinských dětí
Bc. David Ščuka – mentor doučování
Petr Bartoš – Romský asistent

Dokumenty ke stažení

1. pololetí

Od 2.1 do 30.6.2021 probíhá doučování v I. pololetí v 10 týdnech:

 • matematiky
 • výpočetní techniky
 • českého jazyka
 • anglického jazyka
 • dějepisu
 • zeměpisu
 • občanské výchovy

Od 3.9.2021 začne probíhat II. pololetí a to v 10 týdnech

fotogalerie

Fotogalerie našich žáků

2. pololetí

Od 4.10 do 17.12.2021 probíhalo doučování v I. pololetí v 10 týdnech:

 • matematiky
 • českého jazyka
 • anglického jazyka
 • dějepisu
 • zeměpisu
 • občanské výchovy

 

fotogalerie

Fotogalerie našich žáků