Projekt „Podpora integrace dětí uprchlíků z Ukrajiny do vzdělávacího systému České republiky“

Realizace projektu od 1.1.2023 -30.6.2023

Projekt je zaměřen na adaptaci ukrajinských dětí a mládeže ve věku od 12 do 18 let do českého školství a procesu vzdělávání, kteří byli nucení opustit svoji zemi kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině. S finančních prostředků jsme tak mohli dětem zakoupit potřebné pomůcky pro vzdělávací aktivity jako jsou slovníky, psací potřeby, kancelářské potřeby apod… 

fotogalerie

Děkujeme za finanční podporu nadaci AGROFERT