Projekt s názvem „Z Ukrajiny k nám“

Realizace projektu od 1.1.2023- 15.7.2023

I v následujícím roce 2023 se naše organizace přihlásila do dotační výzvy MPSV v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let) pro rok 2023 jako v předešlém roce 2022. Naše organizace tedy opět realizuje projekt s názvem „Z Ukrajiny k nám“. Samotný projekt byl již realizovaný a finančně podpořeny MPSV i roce 2022.

Samotný projekt byl finančně podpořen.

Cílem projektu je podpora služeb pro rodiny s dětmi (zejména ve věku 0 až 6 let), a to zejména těch, na které se vztahují podmínky cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace.

Ke stažení

Příprava dětí do vzdělávacího procesu a pomoc dětem se adaptovat v novém prostředí


Hodina

Pondělí

15:00 - 18:00

Středa

15:00 - 18:00

Pátek

15:00 - 18:00

V rámci projektu jsme se zaměřili na celkem čtyři následující aktivity:

  1. Aktivita – příprava dětí do vzdělávacího procesu a pomoci dětem se adaptovat v novém prostředí
  2. Úzká spolupráce s Ukrajinskými rodinami a jejich začleňování do společnosti
  3. Aktivita terénní práce s Ukrajinskými rodinami, doprovody na úřady, instituce,, celkem 1 terénní pracovník
  4. Právní služby, sociální poradenství

fotografie

Děkujeme za finanční podporu MPSV v rámci spolupráce UNICEF !!!

I po skončení projektu, který byl realizovaný od 1.1.2023 do 15.7.2023 stále pokračujeme v daných aktivitách. A věnujeme se tak pravidelně ukrajinských dětem věkové kategorie zejména do 6 let. Rovněž se věnujeme i dospělým osobám z Ukrajiny, a to především na společném začleňováním do ČR.

Aktivity jsou zaměřené:
  • na zájmové vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti.
  • Terénní práce s Ukrajinskými rodinami a dětmi.
  • Pravidelné poskytování právního a finančního poradenství.

Jsme rádi, že i po skončení projektu nadále naše služby můžeme ukrajinským uprchlíkům poskytovat.