Realizuje projekt s názvem „Když nemůžeš, tak přidej“

Hlavním cílem projektu je podpora neformálního vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí základních škol a rovněž podpora dětí, které přišly na území ČR z Ukrajiny po 24. 2. 2022. Projekt si klade za cíl pracovat s dětmi a jejich rodinami, které přišly na území ČR z Ukrajiny kvůli válečnému konfliktu na společném začleňování do vzdělávacího procesu.

Jedná se o krátkodobí projekt, který je realizován od 1.9.2022- 30.1.2023

Samotný projekt byl finančně podpořen „Nadací rozvoje občanské společnosti v grantové výzvě Pepco“

Děkujeme za jejich podporu, bez které bychom jenom těžko mohli náš projekt realizovat

Ke stažení

Časový harmonogram projektu pravidelného doučování – neformálního vzdělávání


Hodina

Pondělí

15:00 - 18:00

Úterý

15:00 - 18:00

Středa

15:00 - 18:00

Čtvrtek

15:00 - 18:00

Pátek

15:00 - 18:00

Videodokumentace

fotografie