Podporovat volnočasové vzdělávací a kulturní aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Do projektu jsou zapojeny doučovatelé:

Bc. Tomáš Ščuka – anglický jazyk
Bc. Jana Šmardová – český jazyk
Roman Růžička – matematika a výpočetní technika
Mgr. Zuzana Ščuková – dějepis, zeměpis, občanská výchova
Bc. David Ščuka – mentor doučování
Petr Bartoš– romský asistent – terénní práce

Dokumenty ke stažení

1. pololetí

Od 4.1 do 30.6.2021 probíhá doučování v I. pololetí v 10 týdnech:

  • matematiky
  • českého jazyka
  • anglického jazyka
  • občanské výchovy

Doučování v I. pololetí v rámci projektu 10 týdnů (doučování matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, občanské nauky) probíhalo od 4.1.- 30.6.2020. Doučování probíhalo v rámci online výuky a návśtevou u rodin, které měly problémy s internetem nebo technikou.