Warning: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /data/web/virtuals/178610/virtual/www/domains/spolecnyzajem.cz/wp-config.php on line 194
Projekt spolu to zvládnem 2021 | CENTRUM SPOLEČNÉHO ZÁJMU

Podporovat volnočasové vzdělávací a kulturní aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Do projektu jsou zapojeny doučovatelé:

Bc. Tomáš Ščuka – anglický jazyk
Bc. Jana Šmardová – český jazyk
Roman Růžička – matematika a výpočetní technika
Mgr. Zuzana Ščuková – dějepis, zeměpis, občanská výchova
JUDr. Alice Žižlavská – mentor doučování

Dokumenty ke stažení

1. pololetí

Od 4.1 do 30.6.2021 probíhá doučování v I. pololetí v 10 týdnech:

  • matematiky
  • českého jazyka
  • anglického jazyka
  • výpočetní techniky
  • dějepisu
  • zeměpisu
  • občanské výchovy

Doučování v I. pololetí v rámci projektu 10 týdnů (doučování matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, výpočetní techniky, dějepisu, občanské nauky a zeměpisu) probíhalo od 4.1.- 30.6.2020