Číslo projektu: ROMA-PIRM-2019-1-0069

Podporovat volnočasové vzdělávací a kulturní aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Projekt je pod záštitou MŠMT A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Do projektu jsou zapojeny doučovatelé:

Bc. Tomáš Ščuka – anglický jazyk
Bc. Jana Šmardová – český jazyk
Roman Růžička – matematika a výpočetní technika
Mgr. Zuzana Ščuková – dějepis, zeměpis, občanská výchova
JUDr. Alice Žižlavská – mentor doučování

Od 7.1 do 21.3.2019 probíhalo doučování v I. popoletí v 10 týdnech:

  • matematiky
  • českého jazyka
  • anglického jazyka
  • výpočetní techniky

Od 25.3. do 24.6.2019 probíhá doučování v I. popoletí v 10 týdnech:

  • dějepisu
  • zeměpisu
  • občanské výchovy

Od 1.10.2019 začne probíhat II. pololetí a to v 10 týdnech