Číslo projektu: ROMA-PIRM-2018-1-0058

Podporovat volnočasové vzdělávací a kulturní aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Projekt je pod záštitou MŠMT

Do projektu jsou zapojeny doučovatelé:

Bc. Zora Rumíšková – anglický jazyk
Bc. Jana Šmardová – český jazyk
Roman Růžička – matematika
Mgr. Zuzana Ščuková – dějepis, zeměpis, občanská výchova
JUDr. Alice Žižlavská – mentor doučování

Od 23.1 do 13.4.2018 probíhalo doučování v I. popoletí v 10 týdnech:

  • matematiky
  • českého jazyka
  • anglického jazyka

Od 17.4. do 22.6.2018 probíhá doučování v I. popoletí v 10 týdnech:

  • dějepisu
  • zeměpisu
  • občanské výchovy

Od 1.10.2018 začne probíhat II. pololetí a to v 10 týdnech