Podporovat volnočasové vzdělávací a kulturní aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Projekt je pod záštitou JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Do projektu jsou zapojeny doučovatelé:

Mgr. Zora Rumíšková – anglický jazyk
Bc. Jana Šmardová – český jazyk
Roman Růžička – matematika 
JUDr. Alice Žižlavská – mentor doučování

1. pololetí

Od 2.2 do 30.6.2017 probíhalo doučování v I. pololetí v 10 týdnech:

  • matematiky
  • českého jazyka
  • anglického jazyka

Od 29.9.2017 začne probíhat II. pololetí a to v 10 týdnech

2. pololetí

Od 29.9 do 20.12.2017 probíhalo doučování v II. pololetí v 10 týdnech:

  • matematiky
  • českého jazyka
  • anglického jazyka

Doučování v I. pololetí v rámci projektu 10 týdnů (doučování matematiky, českého jazyka, anglického jazyka) probíhalo od 2.2.- 30.6.2017

Doučování v II. pololetí v rámci projektu 10 týdnů (DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY, ČESKÉHO JAZYKA, ANGLICKÉHO JAZYKA)
probíhá od 29.9.- 10.12.2017