21.4.2023

Druhý domov II

Realizace projektu od 1.1.2023- 30.7.2023 Začátkem ledna 2023 Naše organizace s názvem Centrum společného zájmu z.s.  zahájila realizaci projektu, podpořeného Nadaci EP Corporate Group v rámci grantové výzvy Druhý domov II. V rámci nadačního příspěvku se zajistí přímé potřeby uprchlických rodin, vybavení bytů, příspěvky na bydlení a také příspěvky na školkovné a školní potřeby. Projekt také podpoří služby sociálních pracovníků pro práci s uprchlíky z řad komunity. Děkujeme za finanční podporu Nadaci EP Corporate Group Více informací
Realizace projektu od 1.1.2023- 15.7.2023 Již potřetí naše organizace realizuje projekt s názvem Poznejme se navzájem III. Díky finanční podpoře může naše organizace poskytovat služby pro Ukrajinské uprchlíky a pomoci jim s adaptaci se do českého prostředí. Děkujeme za finanční podporu Nadací VIA, která náš projekt již po třetí finančně podpořila. Více informací
Realizace projektu od 1.1.2023- 15.7.2023 I v následujícím roce 2023 se naše organizace přihlásila do dotační výzvy MPSV v rámci mimořádného dotačního titulu pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny s dětmi(zejména ve věku 0 až 6 let) pro rok 2023 jako v předešlém roce 2022. Naše organizace tedy opět realizuje projekt s názvem   Z Ukrajiny k nám. Samotný projekt byl již realizovaný a finančně podpořeny MPSV i roce 2022. Cílem projektu je podpora služeb pro rodiny s dětmi
Realizace projektu od 1.1.2023 -30.6.2023 Projekt je zaměřen na adaptací ukrajinských dětí a mládeže věk 12-18 let do českého školství a procesu vzdělávání, kteří byli nucení opustit svoji zemi kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině. S finančních prostředků jsme tak mohli dětem zakoupit potřebné pomůcky pro vzdělávací aktivity jako jsou slovníky, psací potřeby, kancelářské potřeby apod. Děkujeme za finanční podporu nadaci AGROFERT Více informací
Hlavním cílem našeho nového projektu je navázání úzké spolupráce s Ukrajinskými dětmi a s jejich rodiči, a to hlavně v přípravě do vzdělávacího procesu. Naším cílem je během realizace našeho projektu adaptovat uprchlíky z Ukrajiny na české prostředí. Hlavním účelemSamotný projekt si klade za cíl pomoci dětem a rodinám prchající před válečným konfliktem z Ukrajiny se začleňováním v ČR.  Ukrajinským dětem se v rámci projektu věnujeme především ve vzdělávacích aktivitách a pomáháme jim s adaptací do českého školství. Projekt je realizovaný
Hlavním cílem projektu je podpora neformálního vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí základních škol a rovněž podpora dětí, které přišly na území ČR z Ukrajiny po 24. 2. 2022. Projekt si klade za cíl pracovat s dětmi a jejich rodinami, které přišly na území ČR z Ukrajiny kvůli válečnému konfliktu na společném začleňování do vzdělávacího procesu. Jedná se o krátkodobí projekt, který je realizován od 1.9.2022- 30.1.2023
U příležitosti zakončení letní školy ROMIPEN, se přijďte pobavit do brněnského Semilassa, kde vás čeká večer romské hudby. Vystoupí špičkoví romští umělci: Ondrej Ferko a Ondřej Gizman ml.Thomas (Roma boys)Duo band Kladno a zábava do ranních hodin Těšíme se Vás všechny, že si to spolu parádně užijeme Vstupné 199,- Kč v online předprodeji od 1.7.2022 do 12.8.2022 na odkaze: https://www.smsticket.cz/vstupenky/30193-letni-vecer-romipen? Pořadatelé: Centrum společného zájmu, z.s. Romani hub, z.s.
Hlavním cílem našeho nového projektu je navázání úzké spolupráce s Ukrajinskými dětmi a s jejich rodiči, a to hlavně v přípravě do vzdělávacího procesu. Naším cílem je během realizace našeho projektu adaptovat uprchlíky z Ukrajiny na české prostředí. Hlavním účelem našeho projektu bude během realizace projektu naučit děti a jejich rodiče zvládání alespoň základů českého jazyka. Dále bychom rodiče síťovali do českého prostředí a naučili je tak umět se orientovat v ČR. Projekt je realizován od 1.7.2022 – 30.9.2022.
I v následujícím roce realizujeme již dlouhodobí projekt s názvem „Spolu to zvládneme“.  Jedná se o vzdělávací aktivity pro dětí a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí ve městě Brně. Samotným dětem se věnuje šestičlenný tým s odbornou kvalifikací vč.  jednoho romského asistenta, který hraje důležitou roli v našem projektu. Celkem je do projektu počítáno s 20 týdny v roce 2022. Do projektu je celkem zapojeno 60 dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí. Nově, tak zapojujeme do projektu o samotné rodiče
Dovolte nám představit další z naších projektů a to „Letní školu Romipen„. Bude se jednat o Workshopy naších lektorů. Výzva pro zájemce: VÝZVAPřihlas se na letní školu Romipen, kterou organizuje Centrum společného zájmu.Místo konání: Upřesníme do 30.6.2021Termín konání: 14. 8. – 15. 8. 2021 Účelem letní školy je vytvořit prostor pro vzájemné poznávání se Romů a Neromů.Žijeme tu vedle sebe a stále se neznáme! Vzdělávací systém v České republice, dlouhodobě postrádá výuku o romské menšině

1.3.2021

Nouzový stav

Vláda ČR opět vyhlásila nouzový stav po dobu 30 dnů a zpřísnila opatření. Od 1.3.2021 budou uzavřeny školy, školky nebo obchody s dětským oblečením a obuví. Dále nebude možné opustit katastrální území obce s výjimkou cest do práce, k lékaři. Od pondělí budou zakázána návštěvy příbuzných a přátel, a to i v rámci okresu. Pobyt venku za účelem sportu nebo rekreace bude možný jen na území obce.Situace je vážná, bylo by vhodné vládní nařízení dodržovat,
Hlavním účelem našeho projektu je nadále i čtvrtým rokem motivovat děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí ke vzdělání, rozvíjet jejich dovednosti, rozvíjet spolupráci se základními školami, které působí ve vyloučených lokalitách v Brně. Cílem našeho projektu je nadále přispívat ke zvýšení vzdělanosti. Šanci těchto děti a jejich úspěšnosti ve vzdělávání prostřednictvím realizace kompletních mimoškolních vzdělávacích a motivačních programů zaměřený na rozvoj jejich obecných i specifických znalostí a dovedností. V době pandemie COVID 19 a nouzového
Tak, jako každý rok tu máme nové doučování. Tentokrát v roce 2021 začíname doučovat z tepla domovů. Doufám, že co nevidět se uvidíme ve školních lavicích s úsměvem na tváři.
Bohužel v roce 2020 celou naší zemi zasáhla velká rána, která se promítla do našich běžných životů, kdy pandemie COVID-19 pomalu ale jistě měnila naše každodenní okamžiky. Najednou jsme stáli před velkou propastí a začali se bát o své rodiny a hlavně o své životy. Dne 1. 3. 2020 byla nákaza COVID-19 potvrzena i v České republice a vláda ČR začala jednat. Šíření nákazy COVID-19 bylo tak rychlé a nekontrolovatelné, že vláda ČR dne 16. 3. 2020

23.12.2020

PF 2020

Centrum společného zájmu přeje všem přátelům a známým vse nejlepší v novém roce 2021. Pevne věříme, že rok 2021 bude pro nás lepším rokem než letošní a pandemic COVID-19 se nadobro zbavíme.
Ve dnech 14. 8. 2020 – 15. 8. 2020 se za finanční podpory Ministerstva kultury ČR uskutečnil první ročník projektu s názvem Letní škola – Romipen 2020. Akce se konala v rekreačním středisku Pod Templštýnem.  Hlavním cílem našeho projektu bylo zvýšit zájem u romské populace o jejich historii a kulturu. Ve školních osnovách bývá prezentace Romů okrajovou záležitostí bez ohledu na to, že Romové žijí na území České republiky několik století. Tento společenský nedostatek nedává prostor této
Po větších prázdninách jsme tu opět znovu pro vás. Budeme se scházet každý den od 15:00 do 18:00, tak jak jste zvyklý na ulici Cejl 61. Program bude opět stejný a to doučování individuální i skupinové v předmětech: Matematika, český jazyk, anglický jazyk, výpočetní technika, dějepis, občanská nauka, zeměpis. Budeme se na Vás těšit. Vaše Centrum společného zájmu Důležité upozornění !!!! Ve druhé polovině roku 2020 pokračuje doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve městě
Dovolte nám představit další z naších projektů a to „Letní školu Romipen„. Bude se jednat o Workshopy naších lektorů. Výzva pro zájemce: VÝZVAPřihlas se na letní školu Romipen, kterou organizuje Centrum společného zájmu.Místo konání: Rekreační středisko na jižní MoravěTermín konání: 14. 8. – 15. 8. 2020 Účelem letní školy je vytvořit prostor pro vzájemné poznávání se Romů a Neromů.Žijeme tu vedle sebe a stále se neznáme! Vzdělávací systém v České republice, dlouhodobě postrádá výuku o
O projektu Letní škola – Romipen 2020  byl realizován za finanční podpory  Ministerstva Kultury. Letní škola proběhne ve dnech 14.8.-15.8.2020 v Rekračním střediskuk pod Templštýnem Číslo projektu: 2-13265/2019-IRM/ORNK Dokumenty ke stažení Čestné prohlášení COVID 19 souhlas s pořízením fotografii Program letní školy Program letní školy Pátek14.8.2020 Očekávaný příjezd do areálu: 13:30 Oběd 14:00 Oficiální zahájení letní školy: 15:00 Workshop romská literatura a romský jazyk, lektor Iveta Kokyová 15:10 – 16:40 Workshop romská hudba včera a
Milý žáci, v těchto dnech to nemá nikdo z nás lehké, ale nevěšte hlavu doučování bude stále probíhat. Trošku netradičně, ale o své doučovatelé nepříjdete. Doučování bude probíhat stále, pomocí online seminářů a lektroských videí. Budeme Vás pravidelně navštěvovat a nosit domácí úlohy, až k Vám domů. Doufáme, že krize velmi rychle přejte a my se brzy uvidíme zase u nás na doučování. 3D render of a medical background with Corona virus cells
Začíná nový rok a tím i nový projekt „spolu to zvládnem“ pro Vás. Děkujeme všem sponzorům, bez kterých bychom nemohli ani existovat
Projekt je pod záštitou ERASMUS+ Centrum společného zájmu, jako partnerská organizace vyzývá mladé a aktivní k přihlášení se do mezinárodního projektu, který je zaměřený na podporu podnikání mezi mladými. Výměna mládeže proběhne v Bulharsku – Veliko, Tarnovo (označován jako kulturní a duchovní město Bulharska). V termínu: 25.10. 2019 – 3.11.2019 Během tohoto pobytu se 40 mladých lidí a 8 vedoucích skupin z Bulharska, Albánie, Belgie, Česka, Maďarska, Severní Makedonie, Rumunska a Srbska seznámí s konceptem
Doufáme, že děti nás budou navštevovat i nadále. Budeme se těšit jak na nové tak i na stále chodící, které doučování baví a snaží se vzdělávat.
Připravujeme žáky na přijímačky na Vysokou školu

5.1.2019

Rok 2019

Rok s rokem se sešlo a jsme tu zase pro vás s doučováním. Přibyl nám nový předmět a to výpočetní technika, která bude probíhat s panem učitelem Růžičkou. Místo paní Zorky, bude učit angličtinu pan Tomáš Ščuka.
Je to nová úprava nakládání s osobními údaji fyzických osob, jejímž primárním účelem je chránit tyto údaje před zneužitím, zabránit nakládání s osobními údaji nad rámec zákona či vlastního přání subjektu těchto údajů. Dále nařízení přináší či zpřesňuje další práva subjektů údajů, zejména na informace o tom, jaké údaje o nich jsou zpracovávány, kým a jakým způsobem. Toto může pro správce osobních údajů, kterými jsou i školy, znamenat zvýšenou zátěž, ovšem stále je nutné na
Sdělujeme Vám, že od 1. 9. 2018 bude naše organizace sídlit v nových prostorách Střední odborné školy managementu a práva s.r.o. na Cejlu 61 v Brně. Tímto bychom chtěli veřejně poděkovat Střední odborné škole managementu a práva s.r.o. za poskytnutí vhodných prostor, děkujeme.
Velice nás těší, že děti svůj volný čas tráví smysluplně…..
Dětí a studenti nás překvapují čím dál tím více, pravidelně na doučování docházejí, zlepšují si známky ve škole. Jen tak dále !

14.2.2018

Děkujeme

Zejména chceme poděkovat panu Lubomíru Buchačovi a Miroslavu Zimovi za velkou podporu.
Každé pondělí probíhá doučování z anglického jazyka s pedagožkou Bc. Zorkou Rumíškovou.

10.1.2018

Doučování

Velmi nás potěšil zájem dětí o doučování, dětí byly moc šikovné. Uvidíme se opět v pátek v 15.30 hod. [tm-pg-gallery id=“136″][/tm-pg-gallery]

5.1.2018

Začátek

[tm-pg-gallery id=“166″][/tm-pg-gallery]
Zaměření projektu Projekt je zaměřen na nízkou úroveň vzdělání a vysokou mírou nedokončování středních škol mezi nastupující rómskou generaci a obtíže sociálně ekonomického charakteru se kterým se potýkají jejich rodiče. Cíl projektu … Cílem projektu je motivovat děti a mládež ke vzdělání a být jim nápomocen po celou dobu jejich povinné školní docházky a byly nadále motivování k střednímu vzdělávání. Organizace tedy otevřela dětem možnost doučování a přípravu přijímací zkoušky středních škol. Snahou našeho projektu
Vážení přátelé a kolegové informujeme vás o tom, že od 6.2.2017 bude probíhat doučování dětí a mládeže ve věku od 6 do 20 let ze sociálně znevýhodněného prostředí. Doučování je pro každého bez rozdílu. Doučování bude probíhat na adrese: Bratislavská 41, Brno v prostorách příspěvkové organizace DROM. Zájemci se mohou přihlásit formou Facebooku nebo emalem uvedený v informačním letáku a na adrese webových stránek www.spolecnyzajem.cz

3.1.2018

Poděkování

Milé děti a studenti, děkujeme, že s námi máte trpělivost a na doučování docházíte i v tomhle aprílovém počasí. Současně vítáme novou posilu našeho týmu, paní Zoru Rumíškovou, která se postará o to, abyste měli z angličtiny ty nejlepší známky.  
Žáci a studenti, jsme tu zase! Od nového školního roku 2017/2018 pro vás máme opět otevřeno doučování. Budeme se na vás těšit každé pondělí a pátek vždy od 15.30 do 17.00 hod v prostorách Drom, romské středisko na Bratislavské ul, 41 v Brně. Více se dozvíte na našich webových a fb stránkách.

7.12.2017

Děti

Děti, které navštěvuji pravidelně naše doučování jsou moc šikovné a hlavně je to baví !!!
Hravá forma učení děti baví a pomáhá jim lépe pochopit zákonitosti matematiky a logiky. Oceňujeme přístup našich dobrovolníků-doučovatelů k dětem. Zároveň děkujeme romskému středisku Drom, kterém nám i nadále vychází vstříc při poskytnutí prostor k doučování dětí.

7.12.2017

Doučování

Největší radost máme z toho, když si žáci a studenti zlepší prospěch ve škole, je to velký úspěch hlavně dětí.
Dne 11. 9. 2017 proběhlo zahájení našeho doučování, velice nás těší zájem dětí a mládeže, které mají zájem o doučovací kroužek. Doučování bude pravidelně probíhat v pondělí a pátek od 15:30 – 17:00 hod na Bratislavské 41 v Brně, v učebně, kterou nám poskytla příspěvková organizace Drom, romské středisko. Moc děkujeme za poskytnutí prostor panu řediteli Drom, romské středisko, panu Miroslavu Zimovi.