Archiv autora: Graphex

Ve dnech 14. 8. 2020 – 15. 8. 2020 se za finanční podpory Ministerstva kultury ČR uskutečnil první ročník projektu s názvem Letní škola – Romipen 2020. Akce se konala v rekreačním středisku Pod Templštýnem.  Hlavním cílem našeho projektu bylo zvýšit zájem u romské populace o jejich historii a kulturu. Ve školních osnovách bývá prezentace Romů okrajovou záležitostí bez ohledu na to, že Romové žijí na území České republiky několik století. Tento společenský nedostatek nedává prostor této…

Čtěte více

Po větších prázdninách jsme tu opět znovu pro vás. Budeme se scházet každý den od 15:00 do 18:00, tak jak jste zvyklý na ulici Cejl 61. Program bude opět stejný a to doučování individuální i skupinové v předmětech: Matematika, český jazyk, anglický jazyk, výpočetní technika, dějepis, občanská nauka, zeměpis. Budeme se na Vás těšit. Vaše Centrum společného zájmu Důležité upozornění !!!! Ve druhé polovině roku 2020 pokračuje doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí ve městě…

Čtěte více

Dovolte nám představit další z naších projektů a to “Letní školu Romipen“. Bude se jednat o Workshopy naších lektorů. Výzva pro zájemce: VÝZVAPřihlas se na letní školu Romipen, kterou organizuje Centrum společného zájmu.Místo konání: Rekreační středisko na jižní MoravěTermín konání: 14. 8. – 15. 8. 2020 Účelem letní školy je vytvořit prostor pro vzájemné poznávání se Romů a Neromů.Žijeme tu vedle sebe a stále se neznáme! Vzdělávací systém v České republice, dlouhodobě postrádá výuku o…

Čtěte více

O projektu Letní škola – Romipen 2020  byl realizován za finanční podpory  Ministerstva Kultury. Letní škola proběhne ve dnech 14.8.-15.8.2020 v Rekračním střediskuk pod Templštýnem Číslo projektu: 2-13265/2019-IRM/ORNK Dokumenty ke stažení Čestné prohlášení COVID 19 souhlas s pořízením fotografii Program letní školy Program letní školy Pátek14.8.2020 Očekávaný příjezd do areálu: 13:30 Oběd 14:00 Oficiální zahájení letní školy: 15:00 Workshop romská literatura a romský jazyk, lektor Iveta Kokyová 15:10 – 16:40 Workshop romská hudba včera a…

Čtěte více

Milý žáci, v těchto dnech to nemá nikdo z nás lehké, ale nevěšte hlavu doučování bude stále probíhat. Trošku netradičně, ale o své doučovatelé nepříjdete. Doučování bude probíhat stále, pomocí online seminářů a lektroských videí. Budeme Vás pravidelně navštěvovat a nosit domácí úlohy, až k Vám domů. Doufáme, že krize velmi rychle přejte a my se brzy uvidíme zase u nás na doučování.

Začíná nový rok a tím i nový projekt “spolu to zvládnem” pro Vás. Děkujeme všem sponzorům, bez kterých bychom nemohli ani existovat

Projekt je pod záštitou ERASMUS+ Centrum společného zájmu, jako partnerská organizace vyzývá mladé a aktivní k přihlášení se do mezinárodního projektu, který je zaměřený na podporu podnikání mezi mladými. Výměna mládeže proběhne v Bulharsku – Veliko, Tarnovo (označován jako kulturní a duchovní město Bulharska). V termínu: 25.10. 2019 – 3.11.2019 Během tohoto pobytu se 40 mladých lidí a 8 vedoucích skupin z Bulharska, Albánie, Belgie, Česka, Maďarska, Severní Makedonie, Rumunska a Srbska seznámí s konceptem…

Čtěte více

Doufáme, že děti nás budou navštevovat i nadále. Budeme se těšit jak na nové tak i na stále chodící, které doučování baví a snaží se vzdělávat.

Připravujeme žáky na přijímačky na Vysokou školu

Rok s rokem se sešlo a jsme tu zase pro vás s doučováním. Přibyl nám nový předmět a to výpočetní technika, která bude probíhat s panem učitelem Růžičkou. Místo paní Zorky, bude učit angličtinu pan Tomáš Ščuka.

Je to nová úprava nakládání s osobními údaji fyzických osob, jejímž primárním účelem je chránit tyto údaje před zneužitím, zabránit nakládání s osobními údaji nad rámec zákona či vlastního přání subjektu těchto údajů. Dále nařízení přináší či zpřesňuje další práva subjektů údajů, zejména na informace o tom, jaké údaje o nich jsou zpracovávány, kým a jakým způsobem. Toto může pro správce osobních údajů, kterými jsou i školy, znamenat zvýšenou zátěž, ovšem stále je nutné na…

Čtěte více

Sdělujeme Vám, že od 1. 9. 2018 bude naše organizace sídlit v nových prostorách Střední odborné školy managementu a práva s.r.o. na Cejlu 61 v Brně. Tímto bychom chtěli veřejně poděkovat Střední odborné škole managementu a práva s.r.o. za poskytnutí vhodných prostor, děkujeme.

Velice nás těší, že děti svůj volný čas tráví smysluplně…..

Dětí a studenti nás překvapují čím dál tím více, pravidelně na doučování docházejí, zlepšují si známky ve škole. Jen tak dále !

Zejména chceme poděkovat panu Lubomíru Buchačovi a Miroslavu Zimovi za velkou podporu.

Každé pondělí probíhá doučování z anglického jazyka s pedagožkou Bc. Zorkou Rumíškovou.

Velmi nás potěšil zájem dětí o doučování, dětí byly moc šikovné. Uvidíme se opět v pátek v 15.30 hod. [tm-pg-gallery id=”136″][/tm-pg-gallery]

[tm-pg-gallery id=”166″][/tm-pg-gallery]

Zaměření projektu Projekt je zaměřen na nízkou úroveň vzdělání a vysokou mírou nedokončování středních škol mezi nastupující rómskou generaci a obtíže sociálně ekonomického charakteru se kterým se potýkají jejich rodiče. Cíl projektu … Cílem projektu je motivovat děti a mládež ke vzdělání a být jim nápomocen po celou dobu jejich povinné školní docházky a byly nadále motivování k střednímu vzdělávání. Organizace tedy otevřela dětem možnost doučování a přípravu přijímací zkoušky středních škol. Snahou našeho projektu…

Čtěte více

Vážení přátelé a kolegové informujeme vás o tom, že od 6.2.2017 bude probíhat doučování dětí a mládeže ve věku od 6 do 20 let ze sociálně znevýhodněného prostředí. Doučování je pro každého bez rozdílu. Doučování bude probíhat na adrese: Bratislavská 41, Brno v prostorách příspěvkové organizace DROM. Zájemci se mohou přihlásit formou Facebooku nebo emalem uvedený v informačním letáku a na adrese webových stránek www.spolecnyzajem.cz

Milé děti a studenti, děkujeme, že s námi máte trpělivost a na doučování docházíte i v tomhle aprílovém počasí. Současně vítáme novou posilu našeho týmu, paní Zoru Rumíškovou, která se postará o to, abyste měli z angličtiny ty nejlepší známky.  

Žáci a studenti, jsme tu zase! Od nového školního roku 2017/2018 pro vás máme opět otevřeno doučování. Budeme se na vás těšit každé pondělí a pátek vždy od 15.30 do 17.00 hod v prostorách Drom, romské středisko na Bratislavské ul, 41 v Brně. Více se dozvíte na našich webových a fb stránkách.

Děti, které navštěvuji pravidelně naše doučování jsou moc šikovné a hlavně je to baví !!!

Hravá forma učení děti baví a pomáhá jim lépe pochopit zákonitosti matematiky a logiky. Oceňujeme přístup našich dobrovolníků-doučovatelů k dětem. Zároveň děkujeme romskému středisku Drom, kterém nám i nadále vychází vstříc při poskytnutí prostor k doučování dětí.

Největší radost máme z toho, když si žáci a studenti zlepší prospěch ve škole, je to velký úspěch hlavně dětí.

Dne 11. 9. 2017 proběhlo zahájení našeho doučování, velice nás těší zájem dětí a mládeže, které mají zájem o doučovací kroužek. Doučování bude pravidelně probíhat v pondělí a pátek od 15:30 – 17:00 hod na Bratislavské 41 v Brně, v učebně, kterou nám poskytla příspěvková organizace Drom, romské středisko. Moc děkujeme za poskytnutí prostor panu řediteli Drom, romské středisko, panu Miroslavu Zimovi.

34/34