Fashion Shoot

Spolu to zvládnem 2018

Podporovat volnočasové vzdělávací a kulturní aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Číslo projektu: ROMA-PIRM-2018-1-0058

Projekt je pod záštitou MŠMT

Do projektu jsou zapojeny doučovatelé:

 • Bc. Zora Rumíšková – anglický jazyk
 • Bc. Jana Šmardová – český jazyk
 • Roman Růžička – matematika
 • Mgr. Zuzana Ščuková – dějepis, zeměpis, občanská výchova
 • JUDr. Alice Žižlavská – mentor doučování

Od 23.1 do 13.4.2018 probíhalo doučování v I. popoletí v 10 týdnech:

 • matematiky
 • českého jazyka
 • anglického jazyka

Od 17.4. do 22.6.2018 probíhá doučování v I. popoletí v 10 týdnech:

 • dějepisu
 • zeměpisu
 • občanské výchovy

Od 1.10.2018 začne probíhat II. pololetí a to v 10 týdnech