On Valley

Spolu to zvládnem 2019

Podporovat volnočasové vzdělávací a kulturní aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Číslo projektu: ROMA-PIRM-2019-1-0069

Projekt je pod záštitou MŠMT

Do projektu jsou zapojeny doučovatelé:

 • Bc. Tomáš Ščuka – anglický jazyk
 • Bc. Jana Šmardová – český jazyk
 • Roman Růžička – matematika a výpočetní technika
 • Mgr. Zuzana Ščuková – dějepis, zeměpis, občanská výchova
 • Bc. David Ščuka – mentor doučování

Od 7.1 do 21.3.2019 probíhalo doučování v I. popoletí v 10 týdnech:

 • matematiky
 • českého jazyka
 • anglického jazyka
 • Výpočetní technika

Od 25.3. do 24.6.2019 probíhá doučování v I. popoletí v 10 týdnech:

 • dějepisu
 • zeměpisu
 • občanské výchovy

Od 9.9.2019 začne probíhat II. pololetí a to v 10 týdnech