O nás

Poslání a činnost

Organize “Centrum společného zájmu z.s.” vznikla v červnu 2016 v Brně. Jsme nezisková organizace.
Právní subjektivit organizace je zapsaný spolek.

Cílem spolku

Je podporovat volnočasové vzdělávací a kulturní aktivity pro děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, pomoci různých volnočasových aktivit posilujeme také sociální schopnosti a dovednosti. Pravidelnými programy děti aktivizujeme k pravidelným zájmům a činnostem a v neposlední řadě se snažíme posilovat jejich hodnoty vzdělávání ať už pravidelným doučováním či jednorázovou pomoci s referáty a úkoly.

Poslání

Snažit se pomáhat dětem ve věku od 6 do 20 let ze sociálně znevýhodněného prostředí v rámci vzdělávání a volnočasových aktivit.
Snažit se přizpívat k tomu, aby tyto děti měly motivaci k vzdělání jelikož vzdělání je jedna z nejdůležitějších hodnot života. Věnovat se dětem i během povinné školní docházky, spolupracovat se základními školami, kde děti ze sociálně znevýhodněného prostředí tyto školy navštěvují.